Mali servis

Redovno održavanje vozila je neophodno da biste zadržali prvobitni kvalitet Vašeg vozila u pogledu sigurnosti, udobnosti i performansi. Obuhvata potpuni pregled svih delova vezanih za sigurnost Vašeg vozila, za rad Vašeg motora i za elektroniku, zamenu motornog ulja, filtera ulja, vazduha, kabine i goriva PO PROGRAMU ODRŽAVANJA PROIZVOĐAČA VOZILA. Za svako vozilo su predviđena redovna održavanja u određenim vremenskim razmacima ili nakon određenog broja pređenih kilometara, u zavisnosti od tehničkih karakteristika vozila.

Podrazumeva zamenu motornog ulja i svih filtera Vašeg automobila, a sa ciljem da se što duže očuvaju optimalne performanse motora, sistema za gorivo i klima uređaja.

Kao što znate prilikom rada motora dolazi do neprestanog trenja između pokretnih i nepokretnih delova motora i mora se vršiti podmazivanje.

Ispitivanjem proizvođača ulja je potvrđeno da ulje u eksploataciji svoja svojstva zadržava ali sa neprestanim slabljenjem do pređenih 10.000 km za polusintetička i 15.000 km za sintetička ulja.

Često se događa da automobil troši minimalnu količinu ulja do pređenih 9.000 km, a zatim narednih 1000 km dođe do povećane potrošnje i do 1 litra.To znači da je ulje izgubilo viskoznost i više ne podmazuje dovoljno.

Ukoliko propustite ovaj trenutak i ne dolijete ili ne zamenite ulje (što bi trebalo u konkretnom slučaju učiniti) već nastavite da vozite automobil, može doći do ozbiljne havarije i lomova motora.

Zamenom filtera vazduha i goriva, omogućavate kompjuteru motora da napravi stehiometrijsku smešu potrebnu za potpuno sagorevanje i dobijanje maksimalne snage motora uz manju potrošnju goriva.

Ukoliko se zamena ne vrši redovno može doći i dolazi do kvara delova, kao što su protokomer i drugi senzori usisne grane, dizne za ubrizgavanje i sl.

Stoga je redovan mali servis najvažniji servis automobila.

Saradnja sa renomiranim proizvođačima ulja i filtera obezbeđuje, pre svega kvalitetnu uslugu pokrivenu garancijom, kao što su i rezervni delovi. Naša preporuka je da se vrši maksimalno do 10.000 km ili jednom godišnje, u cilju dugotrajnosti rada motora.

Dodatni zahvati koje treba izvršiti zavisno od vremenskih razmaka, ili pređenih kilometara koji su definisani u servisnoj knjižici Vašeg vozila, su:

  • Zamena remenja
  • Svećica motora/grejača
  • Tečnosti za kočnice
  • Rashladne tečnosti
  • Kontrola klime

Veliki servis

Veliki servis spada u redovne servise u životnom veku jednog vozila i neophodno je pridržavati se tog pravila. Nakon određene pređene kilometraže potrebno je zameniti neke dotrajale delove

Veliki servis podrazumeva zamenu:

1. Seta zupčastog kaiša (zupčasti kaiš, španeri, roleri...) 

2. Pumpe za vodu

Zamena tečnosti

Održavanje kočionog sistema vozila, zamena svih delova i tečnosti kočionog sistema vozila

Kočionu tečnost bi trebalo na 2 godine kontrolisati i ukoliko se ukaže potreba menjati. Vremenom se tečnost razgrađuje, zbog absorbovanja vode koja snižava njenu tačku ključanja, što za posledicu ima smanjenje kočione sile.

Rashladna tečnost ili antifriz sprečava zaleđivanje i pojavu korozije u hladnjaku. Kako se to ne bi dogodilo prema savetima proizvođača neophodno je vršiti godišnje kontrole i zamenu u intervalu od 2 do 6 godina. U suprotnom, jedna od posledica koja se može javiti je curenje hladnjaka.