Obavezujemo se pružati zaštitu ličnih podataka kupaca, na način da prikupljamo samo nužne, osnovne podatke o kupcima / korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; Informišemo kupce o načinu korišćenja prikupljenih podataka, redovno dajemo kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. 

Svi se podaci o korisnicima strogo se čuvaju i dostupni su samo službenicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi naši službenici i poslovni partneri odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.